دسته بندی

برچسب ها

اخبار و رویدادها

مدیر سایت

همايشی با عنوان گرامیداشت روز ملی حسابدار 15 آذر ماه در سالن دکتر رحیمی زاده دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می کند.

مدیر سایت

حـامی برگزاری دوره جـامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي درمرکز علمی کاربردی جهـاد دانشـگاهی مشهد 

جهت مشاهده تصاویر دوره جامع ارائه آخريـن و جـديدتـرين تغييرات سـامـانـه مـوديـان و پايانه هاي فروشـگاهي کلیلک نمایید.

مدیر سایت

سامانه مدیریت برنامه ریزی سازمانی یا ERP به نوعی نرم افزار است که سازمان ها از آن برای مدیریت فعالیت های روزمره کسب و کار مانند حسابداری، تدارکات، مدیریت پروژه، مدیریت ریسک و انطباق، و عملیات زنجیره تامین استفاده می کنند.