محصولات

محصولات

       مجموعه نرم افزارهای یکپارچه پایا

  جامع ترین محصولات نرم افزاری الگوریتم‌ پویا در طرح تجاری خویش سه شاخه اصلی کسب‌و‌کار، را تعیین کرده‌ است.

 1. تولید بسته‌های نرم‌افزاری آماده

 2. طراحی، ساخت و استقرار نرم‌افزارهای سفارش مشتری

 3. پشتیبانی و سفارشی‌سازی محصولات نرم‌افزاری خویش

در تمامی موارد استفاده از آخرین فناوری‌ها در راستای رسیدن به بهترین راهکارهای نرم‌افزاری سرلوحه فعالیت شرکت می‌باشد.

   نرم افزار سیستم صندوق فروشگاهی پایا

نتیجه استفاده از تجریبات پروژه های مختلف در زمینه سیستمهای خاص،منجر به جمع آوری مجموعه ارزشمندی از مشتریان ادارات شده است.

خوشحالیم در این زمینه پروژه های گوناگونی را اجرا کرده ایم.

  •  نرم افزار حسابداری مالی (ریالی - ارزی)

   قابلیتهای هر سیستم مکانیزه ارتباط تنگاتنگ با محیط و امکانات ساخت فن آوری آن دارد . نگرش وسیع تر که بر اساس محمل های مادی و فنی روز امکان پذیر و درعین حال ضروری است ، ایجاب می نماید که هر سیستم مکانیزه علاوه بر بهبود بخشیدن به روش های انجام امور جاری ، امکان نظارت موثر بر روند عملیات و تامین ...

    نرم افزار سیستم انبار و کنترل موجودی (مقداری-ریالی)

   جذابیت بهره جویی از نرم افزار مکانیزه انبار و کنترل موجودی ( مقداری – ریالی ) زمانی است که لازم باشد وقایع و گردشهای اطلاعات انبار با طیف گسترده ای از کالا و تورم اطلاعات ورودی و خروج کالاهای انبار کنترل و ثبت گردد و همواره موجودی این کالا ها مشخص بوده و امکان دسترسی به سابقه گردش کالاها برای ...

    نرم افزار سیستم فروش و اعتبار مشتریان

   در هرسیستم مشتریان به عنوان بخشی از هدف سازمان همواره مورد توجه مدیران و صاحبان سهام واقع شده اند . تحویل به موقع کالا ، کنترل اعتبار مشتریان و اجرای سیاست های فروش از نگرانی های مدیران فروش بشمار می رود.

   بیشـتر

    نرم افزار سیستم نقد و بانک (خزانه داری)

   استفاده کارآمد از نقدینگی و پرهیز از بروز مشکلات ناشی از کمبود وجوه نقد را می‌توان یکی از نگرانی‌های مسئولین مالی سازمان‌ها و موسسات اقتصادی دانست. به همین خاطر است که کنترل و نظارت بر گردش وجوه نقد در موسسات یادشده، اهمیت ویژه‌ای دارد. تجربیات موجود نشانگر آن است که موفقیت چنین مؤسسات و ...

    نرم افزار سیستم حقوق و دستمزد

   محاسبات حقوق و دستمزد کارکنان در واحدهای تجاری یکی از وقت گیرترین فعالیت هایی است که به طور مستمر مدیران مالی را درگیر خود نموده و همواره با احتمال بروز خطاهای انسانی در جمع آوری اطلاعات کارکرد و محاسبه دقیق و واقعی حقوق و مزایای پرسنل همراه بوده است . شیوه های مختلف تنوع پرداختها تعدد پرسنل نیز ...

    نرم افزار دارایی ثابت و جمعداری اموال

   آگاهی کامل و نظارت همه جانبه بر اموال و دارایی ثابت سازمان برای مدیران واحدهای صنعتی , تولیدی و اقتصادی بسیار ضروری و حیاتی است , اطلاع دقیق از وضعیت خسارت , استهلاک و جایگزینی , بیمه , نقل و انتقال , کنارگذاری و استفاده دوباره , نگهداری و حفاظت دارایی های سازمان برای برنامه ریزی صحیح برای ...

   نرم افزار اتوماسیون اداری

   نظام اداری را میتوان زنجیره همبستگی میان بخشها و ارکان اساسی درونی سازمان ها و موسسات اقتصادی از سویی و پل ارتباطی آنها با خارج از سازمان ،از دیگر سوی دانست.بدین ترتیب فارغ از این که سازمان اقتصادی در ...

   نرم افزار سیستم بهای تمام شده

   عدم وجود سیستم مناسب و قابل اتکاءجهت محاسبه بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته های تولیدی در سازمان منجر به اتخاذ تصمیمات نادرست در زمینه های مختلف ا زقبیل سیاست های قیمت گذاری ؛حاشیه سود ؛روش ساخت هریک از محصولات یا نیمه ساخته ها میشود.

   بیشـتر

   نرم افزار مالی پویان

   مجموعه  نرم افزار مالی پویان براساس تجربه 30 ساله کارشناسان زبده شرکت و برپایه تحلیل سیستم های Windowsbase پایا طراحی شده است . این نرم افزار شامل چهار بخش متمرکز حسابداری مالی ، انبار و کنترل موجودی ( مقداری وریالی )  ، حسابداری فروش و کنترل مشتریان ،  نقد و بانک و خزانه داری ...