پیوستن به ما

پیوستن به ما

 

پیوستن به ما

از علاقه مندان تقاضا می گردد  فرم استخدام  را تکمیل نمایند. واحد جذب مدیریت منابع انسانی شرکت پس از بررسی درخواست های استخدام و رزومه های شغلی دریافتی پس از بررسی شرایط و الزامات شرکت با شما تماس حاصل خواهند نمود.