• تماس با شرکت الگوریتم پویا
   آدرس :دفتر مرکزی:
   خراسان رضوی - مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 810
   تلفن: 05136070003
   09155555010
   کد پستی :9197813578
   پست الکترونیک :info@paya.ws

    
    
    بازرگانی :
   مشهد - بلوار جانباز - تقاطع فرامرز عباسی - مجتمع کیان سنتر2 - طبقه 8- واحد 810
     
   تلفن بازرگانی: 05136070003 
   09155555010 
    Sells@paya.ws 
    
   پشتیبانی:
   مشهد، بلوار وکیل آباد، دانشجو5، پلاک 84.2، طبقه دوم
     
   تلفن پشتیبانی:  05131828 -05138900099
    Opr@paya.ws

    

    دفترتهران:

   خیابان ولیعصر,بالاترازخیابان بهشتی، برج شهاب, طبقه ششم, واحد602
    تلفن دفترتهران: 
   02188980745
   02188980750
   02188987057-9
   Tehran@pay a.ws
    
    
     ساعات کاردفترمشهد:
    
    شنبه تا چهارشنبه ازساعت 8 صبح الی 15:30 
   و روز پنج شنبه ازساعت 8 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل 
    
    
     ساعات کاردفترتهران :
    
   شنبه تا چهار شنبه از ساعت 8/30صبح الی 17/30 به غیر از ایام تعطیل 
    
    
     ساعات کارپشتیبانی :
   شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 صبح الی 17عصر
   و روز پنج شنبه از ساعت 8 صبح الی 14 به غیرازایام تعطیل

    

    

    

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج شهاب-

  طبقه ششم-واحد602    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد810

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   38900099 -051  و 31828-051(31خط)
آموزش:      31828 -051 داخلی1306