• سامانه ثبت وقایع ترافیکی تهران بزرگ

    شرکت کنترل ترافیک تهران به عنوان واحد پشتیبانی مهندسی ، معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ، تامین‌کننده اصلی زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای طرح‌های کنترل ترافیک تهران می‌باشد .

   پس از راه‌اندازی سالن نظارت ترافیک و به ویژه فراهم شدن امکان نظارت دوربینی معابر شهری ، نیاز به سیستم نرم‌افزاری ، جهت ثبت وضعیت و وقایع ترافیکی احساس گردید .
   اولین نسخه نرم‌افزار ثبت وقایع ترافیکی مدتی پس از راه‌اندازی سالن نظارت ترافیکی تهران توسط شرکت کنترل ترافیک طراحی و عملیاتی گردید .
   در سال 1383 ، در پی ضرورت بازبینی و بازنویسی سیستم ثبت وقایع ترافیکی ، طرح مطالعه ، طراحی ، ساخت و استقرار سیستم جدید به مناقصه گذاشته شد .
   شرکت الگوریتم پویا با ارئه طرح خویش ، موفق شد برنده این مناقصه گردد و به عنوان مجری جدید سیستم ثبت وقایع ترافیکی تهران انتخاب گردید .
   سیستم فعلی ثبت وقایع ترافیکی تهران از سال 1384 تاکنون در حال کار می‌باشد .
    
   هدف اصلی این طرح "به هنگام سازی سامانه ثبت وقایع ترافیکی تهران در جهت رفع کاستی‌های موجود و استفاده از جدیدترین فن‌آوری‌های در دسترس" می‌باشد.
    
   در راستای دستیابی به این هدف ، سامانه به شرح ذیل طراحی وگسترش یافت  :
   • گسترش معماری سیستم در راستای Web Base 
   • توسعه مدل داده‌ای سامانه
   • توسعه بخش تحلیلی و مهندسی ترافیک سامانه
   • به هنگام سازی مدل داده‌ای مکانی (GIS)
   • ساخت رابط کاربر گرافیکی برپایه نقشه شهر
   • گسترش خدمات جانبی سامانه
   • ایجاد آرشیو اطلاعات
   • گسترش سامانه در راستای پوشش موارد جدید مرتبط با ترافیک
   • بهینه‌سازی خدمات سامانه
   • گسترش معماری سیستم در راستای Web Base 
    
  • موضوعات مرتبط

تهران- خیابان ولیعصر-بالاترازخیابان بهشتی - برج سپهر ساعی-

  طبقه ششم-واحد603    تلفن: 50 و 88980745-021

مشهد -بلوارجانباز- تقاطع فرامرز عباسی- مجتمع کیان سنتر2- طبقه8- واحد804

بازرگانی:   36070003 -051  و  09155555010
پشتیبانی:   36144660-051